X

Atziņas

Jēzus Kristus, mūsu vienīgā starpnieka un aizstāvja, asinis atkal un atkal, nemitīgi runā un sauc, tā ka Dievs Tēvs...

Jūs gan meklējiet un ilgojaties miera, taču darāt aplami. Jo jūs meklējat tā, kā to dod pasaule, nevis Kristus. Vai jūs...

Nopietna un dedzīga lūgšana, kas nenorimst un nepagurst, bet nemitas gaidīt un ilgoties līdz pat pēdējam acumirklim,...

Mums nav jāniknojas par to, ka, ļaužu vidū dzīvojot, kopīgi saņemot Dieva un Kristus vārdu, Svēto Garu, mēs savā...

Evaņģēlijam vajadzētu radīt mūsos tādu pārsteigumu, ka mēs kļūtu priecīgi un lepni, un lepotos, sacīdami: es esmu...

  Es savās rokās esmu turējis daudzas lietas un esmu pazaudējis tās visas. Taču viss, ko esmu...

Kurš grib mācīties Rakstus, tam tie jāsaprot. Mēs mēdzam runāt līdzīgi: uzmani, ko tu lasi! Jeb, ja tu lasi, tad...

Arī ticīgo vidū neizbēgami atrodas kādi trūkumi un domstarpības; mums nav jādusmojas, ja kādreiz zobi iekožas mēlē,...

Tāda nu ir mūsu negantā daba: kad Kristus nāk ar savu želastību un mierinājumu, tā izbīstas un bēg no šīs...

Patiesi, mans mīļais kristieti – lai cik daudz tu lasītu Rakstus, par daudz nebūs nekad; ja arī jau labi proti lasīt,...

Kristus grib dot mums Debesu valstību, bet pasaule tīko pēc šīs zemes valstības. Kristus grib dāvāt drošus,...

Katram, kas grib gūt patiesu labumu no Svēto Rakstu lasīšanas, arvien jāmeklē tajos Kristu; tad viņš atradīs...

Upurēšana patiesībā nav nekas cits, kā Dieva slavēšana un pateikšanās Viņam par to, ka Viņš ir...

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!