X

Gudrība pāri visām gudrībām

Tēmas: citāti, Dievs, gudrība, gavēnis
Nosūtīt epastā

Iesākot gavēņa laiku, lai sirdī ieslēdzam Mārtiņa Lutera teikto: 

“Tādēļ mūsu Kungs Dievs no mums, cilvēkiem, neprasa neko augstāku kā to, lai dodam Dievam godu un izturamies pret Viņu kā pret Dievu, ka neturam Viņu par iedomātu un tukšu Dievu, bet par patiesu un uzticamu Dievu, kas rūpējas par mums, klausa mūsu lūgšanas, apžēlojas par mums un palīdz visās mūsu bēdās. Kad Viņš to no mums saņem, Viņš top godāts kā pilnīgs un neapgānīts Dievs un saņem visu, ko ticīga sirds spēj Viņam dot. Šādi godāt Dievu no visas savas sirds – tā ir gudrība pāri visām gudrībām, taisnība pāri visām taisnībām, pielūgsme pāri visām pielūgsmēm, upuris pāri visiem upuriem.”

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!