X

Mīlestība bez nosacījumiem

Tēmas: citāti, mīlestība, ticība
Nosūtīt epastā

Cilvēks tiek taisnots tikai un vienīgi ticībā no brīvas Dieva žēlastības. 

Šī vēsts ir tik liela, ka cilvēka prātam, dažreiz, šķiet grūti pieņemama. 
 
Cilvēkā mīt spēcīga vēlēšanās kļūt pareizam, un, lai sasniegtu šo mērķi, viņš pieliek neiedomājamas pūles, veicot labus un cēlus darbus, ar milzīgu gribasspēku izveidojot no sevis pozitīvo tēlu. Tas ļauj viņam akceptēt sevi un dod pārliecību, ka arī Dievs ir viņu akceptējis. Cilvēks identificējas ar sevis paša radīto tēlu un vairs īsti nezina, kas viņš ir, toties zina, kādam viņam jābūt. Sava morālisma dēļ cilvēks nespēj saprast, ka to, pēc kā viņš tik ļoti tiecas, Dievs dod kā dāvanu. 
 
Mums vienmēr jāatceras, ka bieži vien zem labajiem darbiem, panākumiem un sasniegumiem, tāpat kā zem pašdestruktīvās izturēšanās, slēpjas ilgošanās būt saskaņa ar Dievu. Jāpieliek lielas pūles un jāizcīna sevī liela cīņa, lai spētu noticēt, ka atšķirībā no cilvēku mīlestības Dieva mīlestība ir bez nosacījumiem.

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!