X

Viesmīlība

Tēmas: viesmīlība, talants, prieks, citāti
Nosūtīt epastā

“Viesmīlību jāpavada priekam. Tam jānotiek bez nīdēšanas, un neviens šādi nevar kalpot par daudz. Tas ir mīlestības darbs, ar ko kalpojam viens otram: ar to Dieva dāvanu, ko katrs esam saņēmuši. Evaņģēlijs rāda, ka ikviens ir otra kalps, turklāt, lai katrs pastāv dāvanā, ko saņēmis, un kuru Dievs piešķīris. Tā ir dzīves kārta, kurā tu esi aicināts”, māca Mārtiņš Luters.

Dievs pār mums visiem nav izlējies vienādas dāvanas, tādēļ katram jāapjauš savs aicinājums un kāda veida dāvana viņam ir dota. Kad viņš to atklāj, tad lai to lieto kalpojot tuvākam.

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!