X

Ievads kristietībā

Tēmas: tālmācība, kursi, kristietība
Nosūtīt epastā

Kursa programma „Ievads kristietībā" ir sadalīta 8 nodarbībās: 

 1. Kas ir Jēzus?
2. Dieva pravietojumi
3. Ticība Tam, kurš uzvarējis nāvi
4. Radītājs, kurš par tevi rūpējas
5. Uzticoties Dievam, kurš mīl un piedod 
6. Iepazīšanās ar grāmatu, kas dod brīvību
7. Dzīve, kas nekad nebeidzas 
8. Spēks caur Svēto Garu

Mācību procesa norise:
• Kad LS birojā tiek saņemta nodarbības testa lapa ar atbildētiem jautājumiem, students tiek reģistrēts un tiek izsūtīta nākamā nodarbība.
• Ja 3 mēnešu laikā LS birojā netiek saņemts atbildes tests, students tiek svītrots no studējošo saraksta.
• Pēc 8. nodarbības atbildes testa saņemšanas, studentam tiek no
sūtīts LS apliecinājums par sekmīgu kursu noslēgumu.

Iespēja studēt šajā kursā Tev ir bez maksas.

Vēlies saņemt kursa pirmo nodarbību? Sazinies ar mums.

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!