X
Uzdrošināties sapņot

Uzdrošināties sapņot

Mēs bieži vainojam ārējos apstākļus, aizmirstot, ka tiem ir tikai pakārtota nozīme. Vislielākā nozīme ir tam, kas ir neredzams - mūsu gribai, mūsu raksturam. Taču pozitīva attieksme pret dzīvi nenozīmē visam teikt jā, reizēm atbildei jābūt skaidram nē - pret visu to,...
Lasīt tālāk
Taisnība

Taisnība

Cilvēki nelaiž sev klāt Dievu ar Viņa mierinājumu, bet meklē mierinājumu paši savos darbos un nodomos. Viņi nesauc Dievu par taisnības Dievu, jo tiem ir pašiem sava – darbu – taisnība. (Mārtiņš Luters)...
Lasīt tālāk
Dusmas

Dusmas

Mārtiņš Luters ir teicis: Dusmas dažkārt ir nepieciešamas un noderīgas. Bet raugies, lai tu tās izmantotu pareizi. Tev ir pavēlēts, lai tu nedusmotos sevis, bet amata un Dieva dēļ. Nesajauc vienu ar otru tos abus - ­personu un amatu! Sevis dēļ tev ne uz vienu...
Lasīt tālāk
Sirdsapziņa

Sirdsapziņa

“Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt nē. Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru...” Cik labi, ka varam lūgt palīdzību – palīdzību pārvarēt savu slinkumu, gudrības trūkumu, ļaunos ieradumus – palīdzību pārvarēt savu...
Lasīt tālāk
Ziedoņa lūgšana

Ziedoņa lūgšana

Šai lūgšanu brīdī, Dievs, sapulcē visus šeit kopā zem Tava jumta: tās domas, ko domājam dažādās vietās par vienu un to pašu: kā pasargāt dvēseli sevī un tautā, kā laukus uzturēt Dievā, kā ielas uzturēt gaismā un bērnus Ticībā...
Lasīt tālāk
Brālis Kredīts Cilvēki mūsdienās ir iedalījušies vairākās grupās - tajos, kam nav kredītu, kredītkaršu...

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!