X

Tēma:

Katram, kas grib gūt patiesu labumu no Svēto Rakstu lasīšanas, arvien jāmeklē tajos Kristu; tad viņš atradīs...

Ja pilnībā nedzīvo tagadnē, nepagūsi pat apskatīties apkārt, kā šis mirklis jau būs pagājis. Tu būsi palaidis...

Pazīstams aktieris, noguris no Parīzes dzīves un nesenās šķiršanās, atgriežas uz dzīvi lauku mājās, kur...

Tava sirds nevar rast prieku Dievā, pirms nav sākusi ticēt. Kur nav ticības, tur atrodamas vienīgi bailes, bēgšana,...

  Ja tu gribi man stāstīt par manu draugu kaut ko, kas nav ne labs, ne patiess un pat ne noderīgs, tad...

Es negribu ne redzēt, ne zināt ko citu – kā vien Kristu; Viņš ir mans dārgums, Viņa dēl negribu pieķerties...

Jēzus Kristus, mūsu vienīgā starpnieka un aizstāvja, asinis atkal un atkal, nemitīgi runā un sauc, tā ka Dievs Tēvs...

  Es savās rokās esmu turējis daudzas lietas un esmu pazaudējis tās visas. Taču viss, ko esmu...

Kurš grib mācīties Rakstus, tam tie jāsaprot. Mēs mēdzam runāt līdzīgi: uzmani, ko tu lasi! Jeb, ja tu lasi, tad...

Brālis Kredīts Cilvēki mūsdienās ir iedalījušies vairākās grupās - tajos, kam nav kredītu, kredītkaršu...

Sveču veidošanas darbnīca GAISMAS RADĪŠANA ir radošs laiks katram priekš sevis, kurā katram...

Evaņģēlijam vajadzētu radīt mūsos tādu pārsteigumu, ka mēs kļūtu priecīgi un lepni, un lepotos, sacīdami: es esmu...

Tas ir Dieva dabā, ka Viņš visu rada no nekā. Tādēļ no tāda, kas vēl nav pārtapis par pilnīgi neko, Dievs arī...

Tā ir īsta kristieša gudrība – ļaut Dievam valdīt un pārvaldīt, kā arī visu, kas notiek netaisni vai rada...

Patiesi, mans mīļais kristieti – lai cik daudz tu lasītu Rakstus, par daudz nebūs nekad; ja arī jau labi proti lasīt,...

Mūsu valsts patriotiskajā nedēļā lai pārdomājam mācītāja Dītriha Bonhēfera teikto par līdzcilvēku brīvību.Vai...

  Jau gudrais Sālamans ir teicis: "ka tā tomēr ir Dieva dāvana, ja cilvēks,...

No 2024.gada 1. līdz 6. aprīlim kinoteātrī “K.Suns” (Elizabetes iela 83/85) notiks 24. kinoforums “Un Vārds...

  Reiz kāds vīrs uzaicināja pusdienās sava uzņēmuma vadītāju. Kā jau reizēm mēdz notikt ar šīs pasaules...

Beto, kas dzīvo kādā nabadzīgā Urugvajas ciemā, kur vīru ģimenes pārtiek no kontrabandas, ko viņi transportē uz...

Prāts nepazīst citu mieru, kā vien to, ka ļaunums rimstas. Bet tiem, kuri priecājas Dievā, pietiek ar to, ka viņiem ir...

  Reiz kādā vēlā vakara stundā mājup devās jauna meitene – piegājusi pie ceļa malā novietotā auto, viņa...

Karalis Henrijs VIII grib atraisīties no sievas un salaulāties ar mīļāko Annu Boleinu. Karaļa draugs un padomnieks sers...

Nopietna un dedzīga lūgšana, kas nenorimst un nepagurst, bet nemitas gaidīt un ilgoties līdz pat pēdējam acumirklim,...

Tāda nu ir mūsu negantā daba: kad Kristus nāk ar savu želastību un mierinājumu, tā izbīstas un bēg no šīs...

Tad nu arī neraugies ne atpakaļ, ne augšup, kā gribēdams jau iepriekš kaut ko uzzināt par Tēvu; tāpat nekas...

Tām jābūt brīnišķīgām, visspēcīgām zālēm, kas it viegli spēj dziedēt šo briesmīgo kaiti &ndash...

Arī ticīgo vidū neizbēgami atrodas kādi trūkumi un domstarpības; mums nav jādusmojas, ja kādreiz zobi iekožas mēlē,...

Kad kristietis sāk pazīt Kristu kā savu Pestītāju, kas viņu atpestījis no nāves un iecēlis par savas Valstības...

Mums nav jāniknojas par to, ka, ļaužu vidū dzīvojot, kopīgi saņemot Dieva un Kristus vārdu, Svēto Garu, mēs savā...

Dievs bieži atstāj savus bērnus bezspēcīgus un nomāktus, tā ka ikvienam šķiet – nu gan viņiem ir beigas, un...

Kas domā Dievu slavēt ar daudziem daiļrunīgiem vārdiem, saucieniem un nemitīgu skandināšanu, tas rīkojas, itin...

  Ir tik daudz lietu pasaulē, no kurām mēs baidāmies – bailes nebūt pietiekami labam, bailes tikt atmaskotam,...

Ir tādi ļaudis, kuri grib norādīt Dievam ceļu un mērķi, noteikt Viņam laiku un robežas, paši izteikt...

Upurēšana patiesībā nav nekas cits, kā Dieva slavēšana un pateikšanās Viņam par to, ka Viņš ir...

Par meliem saka, ka tie ir domu un vārdu savstarpēja neatbilstība. Bet varbūt, tie ir arī pašu domu savstarpēja...

  Kādam vīram reiz bija auto. Viņam bija ne tikai auto – viņam bija arī sieva, kas nesen bija palikusi bez...

Upe, kāds cilvēks laivā, meitenes seja starp zāles stiebriem, garām slīdošs krasts, veca sieviete, kas krastā mazgā...

Jūs gan meklējiet un ilgojaties miera, taču darāt aplami. Jo jūs meklējat tā, kā to dod pasaule, nevis Kristus. Vai jūs...

Sadarbībā ar grupu "Trīsas" caur dziesmām un sarunām “SAJŪTU RŪPNĪCĀ” vēlamies aktualizēt kopā...

Domstarpības cilvēku starpā rodas tāpēc, ka neesam vienisprātis, kura joma, kuras intereses, kuras vajadzības jāstāda...

Viena no skaistākajām, jaukākajām un brīnišķīgākajām Dieva dāvanām ir mūzika. Mūzika mums ļauj saplūst ar...

Kristus grib dot mums Debesu valstību, bet pasaule tīko pēc šīs zemes valstības. Kristus grib dāvāt drošus,...

  Kāds veiksmīgs uzņēmējs savā jaunajā BMW devās uz kārtējo biznesa tikšanos. Jāsaka, ka viņ&scaron...

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!