X

Tēma: neticība

Kursa programma "Kam tic luterāņi" ir sadalīta 8 nodarbībās:1. Bauslība un Evaņģēlijs2. Bībeles mācība par Svēto...

Reiz kāda sieviete piezvanīja savai saslimušajai draudzenei, lai uzzinātu, kā viņai klājas. Draudzenes balss...

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!