X

Tēma: ticība

Mūsu valsts patriotiskajā nedēļā lai pārdomājam mācītāja Dītriha Bonhēfera teikto par līdzcilvēku brīvību.Vai...

Reiz kāda sieviete piezvanīja savai saslimušajai draudzenei, lai uzzinātu, kā viņai klājas. Draudzenes balss...

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!