X

Meklē Kristu

Tēmas:
Nosūtīt epastā

Katram, kas grib gūt patiesu labumu no Svēto Rakstu lasīšanas, arvien jāmeklē tajos Kristu; tad viņš atradīs arī mūžīgo dzīvību. Turpretī, ja, lasīdams Mozus un praviešu grāmatas, nemācos atzīt, ka Kristus manas un visu cilvēku pestīšanas dēļ no Debesīm nācis, cilvēks tapis, cietis, miris, aprakts, augšāmcēlies un uzkāpis Debesīs, lai caur Viņu es tiktu samierināts ar Dievu, saņemtu visu grēku piedošanu, žēlastību, taisnību un mūžīgo dzīvību, – tad Rakstu lasīšana neko nedod manai pestīšanai. Šādi lasīdams un studēdams Rakstus, es gan varu kļūt par mācītu vīru un sludināt šīs lietas citiem, taču man ar to nekas nav līdzēts. Ja neatrodu un neiepazīstu Kristu, tad nevaru atrast ne pestīšanu, ne mūžīgo dzīvību, jā, tās vietā atrodu tikai rūgtu nāvi; tā mūsu mīļais Dievs ir lēmis: nav cita vārda, kurā cilvēkam tiktu dāvāta pestīšana, kā vien – Jēzus vārds.

(Mārtiņš Luters)

Jaņa Rozentāla glezna “Kristus svētī bērniņus” (1911)

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!