X

Dieva svētība

Tēmas: citāti, Darbs, Dievs, svētība
Nosūtīt epastā

Mārtiņš Luters ir teicis, ka arī cilvēkam kaut kas ir jāstrādā un jādara, tomēr jāzina, ka viņu uztur nevis darbs, bet kas cits, proti, Dieva svētība, lai gan varētu šķist, ka uzturu dod darbs, jo bez darba Dievs cilvēkam neko nedod.
Gluži tāpat putniņš ne sēj, ne pļauj, tomēr arī viņš nomirs badā, ja nelidos un nemeklēs barību. Bet tas, ka viņš barību atrod, ir nevis viņa darbs, bet Dieva labsirdība. Jo kurš gan viņa barību ir nolicis tā, lai viņš to atrastu? Bez šaubām, tikai Dievs, kā Viņš pats par to saka 1. Mozus grāmatā: "Bet visiem zemes zvēriem un visiem putniem gaisā, un visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemes virsu, kam dzīvība, Es dodu visu zaļo zāli par barību" (1Moz 1:30).
To apstiprina visa mūsu pieredze: kur Dievs nav nolicis, tur neviens neko neatradīs, kaut visa pasaule meklētu un strādātu līdz nāvei. To saredzam ar acīm un satveram ar rokām, tomēr vēl nespējam noticēt. Kur Viņš nedod padomu un neapsargā, tur nepaliek nekas, un, kaut arī būtu uzceltas simttūkstoš pilis, viss pazūd un pārvēršas putekļos, ka neviens vairs nezina, kur tas palicis.

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!