X

Ēzelis

Tēmas: izmisums, citāti, cerība, bezizeja
Nosūtīt epastā

Kādam zemniekam ēzelis iekrita vecā akā. Dzīvnieks stundām ilgi brēca pēc palīdzības un zemnieks izmisis domāja, ko iesākt! Pēc ilgāka pārdomu brīža viņš nosprieda: "Ēzelis ir vecs, arī aku sen biju nodomājis aizbērt." Zemnieks sasauca dēlus un visi sāka vecās akas aizbēršanas darbus...  Kad ēzelis redzēja, kas notiek, vispirms viņš brēca vēl briesmīgāk un skaļāk. Bet tad, visiem par brīnumu, apklusa. Zemnieks ielūkojās akā un bija pārsteigts par to, ko ieraudzīja: katru reizi, kad ēzelim uz muguras nobira lāpsta zemes, viņš to nopurināja un pakāpās augstāk. Drīz vien ēzelis pārkāpa akas malai un aizrikšoja...

Izmisuma brīžos, mēs ātri aizmirstam visu labo. Laiks, spēks, emocijas un enerģija tiek izlietota vaimanājot un gaužoties. Bet katrā pilnīgas bezizejas situācijā ir izeja.

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!