X
Nosūtīt epastā

Mārtiņš Luters par Bībeles lasīšanu ir teicis, ka cilvēks nelasa to tāpat, kā jebkuru citu, cilvēka radītu grāmatu un nepiekusdams atkārtoja, lai neviens neiedomājas, ka tas pilnībā zina, kas ir Evaņģēlijs. 
"Tiklīdz kā cilvēki vienu vai divas reizes ir to dzirdējuši, tie domā, ka ir pilnībā izpratuši to, un nu vēlas dzirdēt ko citu."

Rakstus nepieciešams pastāvīgi studēt, pārdomāt, vēlreiz un vēlreiz pārlasīt, atkal pārdomāt un vētīt savā sirdī. Lai cik daudz mēs lasītu Evaņģēliju, par daudz nebūs nekad. Mums jālūdz, jālasa, jāstudē, jāpadziļina zināšanas Dieva vārdā, lai mēs varētu aptvert Evaņģēlija noslēpumus!

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!