X

Iedomātā rītdiena

Tēmas: citāti, rūpes, uztraukums, iedomas
Nosūtīt epastā

Kādā attālā Atlantijas okeāna krastā dzīvoja fermeris. Vieta bija nomaļa un fermerim bija grūti atrast sev palīgus – neviens īsti negribēja tur dzīvot, jo baidījās no vētrām, kas mēdza tur plosīties. Stāstīja, ka tās ik pa brīdim noraujot kādai mājai jumtu, lopus arīvarot aiznest pa gaisu. Un tā nu fermerim nācās strādāt bez palīgiem.

Bet te kādu dienu pie viņa durvīm klauvēja kāds kalsns vīrs, jau krietni pusmūžā un prasīja pēc darba. “Vai tu maz pratīsi te, laukos, strādāt?” – neuzticīgi jautāja fermeris.

“Nu, kad ārā vētra, es labi varu gulēt” – atbildēja vīrs. 
Atbilde fermeri mulsināja, bet darba rokas bija vajadzīgas.. fermeris pieņēma vīru darbā – un viņam nebija iemesla to nožēlot– vīrs, kaut arī kluss un noslēgts, strādāja kārtīgi un darbi gāja no rokas. 
Tad kādu nakti sākās vētra.. vējš gaudoja aizvien negantāk, un fermeris, paķēris lukturi, metās modināt savu darbinieku. “Celies augšā, nu gan pasteidzies!” viņš sauca. “Mums jāiet skatīties, kas darāms, lai vējš visu neaizpūš pa gaisu!»  Bet vīrs tikai pārvilka segu ciešāk pār galvu un stingri noteica – "Nē, kungs! Es jums jau teicu – kad ārā vētra, es labi varu gulēt!"

Atbilde fermeri patiesi saniknoja. Jau rīt viņš tiks atlaists – nodomāja saimnieks un metās ārā glābt, kas glābjams. Un tikai tad viņš pamanīja, ka viss jau ir izdarīts. Siena kaudzes bija pārklātas ar brezentu un nostiprinātas. Govis un vistas bija kūtī un durvis bija aizslēgtas. Pat logu aizvirtņi bija ciet un aizslēgti. 
Tikai tagad saimnieks saprata, ko nozīmēja vārdi – kad ārā vētra, es labi varu gulēt. Arī viņš atgriezās mājās un mierīgi devās pie miera. 

Vai Tev nav nekad gadījies, ka lielākā daļa notikumu, par kuriem uztraucamies, patiesībā tā arī nekad nenotiek, vai arī - beidzas labāk, nekā mēs paredzējām. Uztraukums mūsu šodienas rūpēm pievieno slogu, ko varētu atnest iedomātā rītdiena. Tad kāpēc nēsāt iedomu nastas? Un tad, ja šī nebaltā rītdiena tiešām pienāks – tad zinām, kur meklēt palīdzīgu roku.

Un visu ko darāt, to dariet no sirds – ne tā kā cilvēkiem, bet kā Kungam!

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!