X

Jūs Mani saucat par ...

Tēmas: kalpošana, paļaušanās, ticība
Nosūtīt epastā

Lībekas Doma baznīcā ir lasāms šāds uzraksts:

Jūs Mani saucat par Glābēju — un glābt sevi neļaujat.

Jūs Mani saucat par Gaismu — un Man neticat.

Jūs Mani saucat par Ceļu — un to neejat.

Jūs Mani saucat par Dzīvību — un to neiekārojat.

Jūs Mani saucat par Meistaru — un Man nesekojat.

Jūs Mani saucat par gudru — un Man nejautājat.

Jūs Mani saucat par Kungu — un Man nekalpojat.

Jūs Mani saucat par visvarenu — un Man neuzticaties.

Ja jūs Es reiz nepazīstu — tad nebrīnieties.

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!