X

Piedošana

Tēmas: citāti, Dievs, miers, piedošana
Nosūtīt epastā

Lūgšanā, ko Jēzus mācīja saviem mācekļiem, ir rindiņa: piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

Viņš sasaista kopā piedošanu, ko mēs saņemam, ar piedošanu, ko dāvājam citiem, skaidri norādot, ka dāvana, ko mēs saņemam no Dieva, mums jādāvina tālāk citiem. Ja kāds lūdz tev piedošanu, tavs pienākums ir piedot, jo Dievs ir tev piedevis. Piedošana maina dzīves!

Atceries, ka Jēzus dēļ Dievs ir apsolījis aizmirst grēkus, kas tev piedoti. Piedošanā mums ir uzdāvināts miers ar Dievu.

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!