X

Vai tiešām līdzcilvēka brīvība kristietim ir nasta?

Tēmas:
Nosūtīt epastā

Mūsu valsts patriotiskajā nedēļā lai pārdomājam mācītāja Dītriha Bonhēfera teikto par līdzcilvēku brīvību.
Vai tiešām līdzcilvēka brīvība kristietim ir nasta?

Brīvībā ietilpst viss, ko saprotam ar būtību, savdabību, dotībām, tajā ir arī vājības un dīvainības, kuras smagi pārbauda mūsu pacietību, tajā ietilpst viss, kas atklājas starp mani un otru neskaitāmos strīdos, pretrunās un sadursmēs. Nest otra nastu nozīmē nest otra radības realitāti, teikt tai “jā” un tuvoties tai ar prieku, lai to panestu.

Sevišķi grūti tas ir tad, kad stiprais un vājais ticībā ir vienoti vienā kopībā. Vājais netiesā stipro, spēcīgais nevar atstāt neievērotu vājo. Vājajam jāsargās no augstprātības, spēcīgajam – no vienaldzības.

Lai neviens nemeklē savu labumu! Ja stiprais krīt, lai vājais pasargā savu sirdi no prieka par zaudējumu; ja krīt vājais, lai spēcīgais draudzīgi palīdz atkal piecelties. Vienam vajag tikpat daudz pacietības kā otram.

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!