X

Ieslēgt Jēzu

Tēmas: tumsa, klausies, Jēzus, gaisma
Nosūtīt epastā

Tuvojās Ziemassvētki un bērni skolā nolēma iestudēt Ziemassvētku stāstu. Nu tādu, kā senos laikos – ar Mariju un Jāzepu un eņģeļiem, ganiņiem un Austrumu gudrajiem, ziemassvētku dziesmām un jaundzimušo Jēzus bērniņu silītē. Bija tik daudz darāmā, bērni bija aizrāvušies, un visi ar nepacietību gaidīja dienu, kad ludziņa beidzot tiks izrādīta.
Un nu lielais brīdis bija klāt! Marija un Jāzeps izskatījās lieliski. Arī ganiņi bija viens par otru jaukāki un uz skatuves tika uzdabūta pat īsta aita. Katrā gadījumā – jautrības netrūka, omītes ar sentimentu atcerējās līdzīgus pasākumus savā bērnībā, vecāki jutās lepni par saviem bērniem un arī aita galu gala samierinājās ar likteni un stāvēja gluži kā iemieta pašā skatuves vidū.
Bija pienākusi izrādes kulminācija. Marija un Jāzeps izskatījās gana svarīgi, ganiņi bija sanākuši un nometušies ceļos, bija pienācis brīdis izslēgt visas gaismas, atstājot tikai nelielu spuldzīti Jēzus silītē. Puisis, kas bija atbildīgs par gaismošanu, nospieda slēdzi – un ai, kāda neveiksme - izslēdzās arī mazā gaismiņa, kas bija jāatstāj silītes izgaismošanai.
Kādu brīdi valdīja pilnīga tumsa… neviens īsti nezināja, ko nu tagad darīt.. līdz no tumsas atskanēja mazākā ganiņa pārmetumu pilnais čuksts: “Klau, tu taču izslēdzi Jēzu!” Šim puisim vienkārši mazliet misējās –bet cik gan daudz pasaulē ir cilvēku, kas paši izvēlas “izslēgt Jēzu” – viņi to darīja gan senatnē, kad viņš bija nācis pasaulē un dzīvoja starp mums kā līdzīgs starp līdzīgiem, gan tagad. Bet izslēdzot Jēzu, mums jāpaliek tumsā.. tumsā, kur viss labais ir apslēpts un aptumšots.
Labi, ka aizvien vēl ir kāds, kas zin, ka aiz tumsas slēpjas gaisma.

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!