X

Tēma:

Dievs bieži atstāj savus bērnus bezspēcīgus un nomāktus, tā ka ikvienam šķiet – nu gan viņiem ir beigas, un...

  Es savās rokās esmu turējis daudzas lietas un esmu pazaudējis tās visas. Taču viss, ko esmu...

Ja pilnībā nedzīvo tagadnē, nepagūsi pat apskatīties apkārt, kā šis mirklis jau būs pagājis. Tu būsi palaidis...

Brālis Kredīts Cilvēki mūsdienās ir iedalījušies vairākās grupās - tajos, kam nav kredītu, kredītkaršu...

Kurš grib mācīties Rakstus, tam tie jāsaprot. Mēs mēdzam runāt līdzīgi: uzmani, ko tu lasi! Jeb, ja tu lasi, tad...

Arī ticīgo vidū neizbēgami atrodas kādi trūkumi un domstarpības; mums nav jādusmojas, ja kādreiz zobi iekožas mēlē,...

Tava sirds nevar rast prieku Dievā, pirms nav sākusi ticēt. Kur nav ticības, tur atrodamas vienīgi bailes, bēgšana,...

Nopietna un dedzīga lūgšana, kas nenorimst un nepagurst, bet nemitas gaidīt un ilgoties līdz pat pēdējam acumirklim,...

Viena no skaistākajām, jaukākajām un brīnišķīgākajām Dieva dāvanām ir mūzika. Mūzika mums ļauj saplūst ar...

Kristus grib dot mums Debesu valstību, bet pasaule tīko pēc šīs zemes valstības. Kristus grib dāvāt drošus,...

  Kādam vīram reiz bija auto. Viņam bija ne tikai auto – viņam bija arī sieva, kas nesen bija palikusi bez...

Kad kristietis sāk pazīt Kristu kā savu Pestītāju, kas viņu atpestījis no nāves un iecēlis par savas Valstības...

  Reiz kāds vīrs uzaicināja pusdienās sava uzņēmuma vadītāju. Kā jau reizēm mēdz notikt ar šīs pasaules...

Prāts nepazīst citu mieru, kā vien to, ka ļaunums rimstas. Bet tiem, kuri priecājas Dievā, pietiek ar to, ka viņiem ir...

Upurēšana patiesībā nav nekas cits, kā Dieva slavēšana un pateikšanās Viņam par to, ka Viņš ir...

Tāda nu ir mūsu negantā daba: kad Kristus nāk ar savu želastību un mierinājumu, tā izbīstas un bēg no šīs...

Par meliem saka, ka tie ir domu un vārdu savstarpēja neatbilstība. Bet varbūt, tie ir arī pašu domu savstarpēja...

Katram, kas grib gūt patiesu labumu no Svēto Rakstu lasīšanas, arvien jāmeklē tajos Kristu; tad viņš atradīs...

Tā ir īsta kristieša gudrība – ļaut Dievam valdīt un pārvaldīt, kā arī visu, kas notiek netaisni vai rada...

Mums nav jāniknojas par to, ka, ļaužu vidū dzīvojot, kopīgi saņemot Dieva un Kristus vārdu, Svēto Garu, mēs savā...

Pazīstams aktieris, noguris no Parīzes dzīves un nesenās šķiršanās, atgriežas uz dzīvi lauku mājās, kur...

  Reiz kādā vēlā vakara stundā mājup devās jauna meitene – piegājusi pie ceļa malā novietotā auto, viņa...

Domstarpības cilvēku starpā rodas tāpēc, ka neesam vienisprātis, kura joma, kuras intereses, kuras vajadzības jāstāda...

Patiesi, mans mīļais kristieti – lai cik daudz tu lasītu Rakstus, par daudz nebūs nekad; ja arī jau labi proti lasīt,...

  Jau gudrais Sālamans ir teicis: "ka tā tomēr ir Dieva dāvana, ja cilvēks,...

Karalis Henrijs VIII grib atraisīties no sievas un salaulāties ar mīļāko Annu Boleinu. Karaļa draugs un padomnieks sers...

Sveču veidošanas darbnīca GAISMAS RADĪŠANA ir radošs laiks katram priekš sevis, kurā katram...

Kas domā Dievu slavēt ar daudziem daiļrunīgiem vārdiem, saucieniem un nemitīgu skandināšanu, tas rīkojas, itin...

Evaņģēlijam vajadzētu radīt mūsos tādu pārsteigumu, ka mēs kļūtu priecīgi un lepni, un lepotos, sacīdami: es esmu...

Tad nu arī neraugies ne atpakaļ, ne augšup, kā gribēdams jau iepriekš kaut ko uzzināt par Tēvu; tāpat nekas...

Tām jābūt brīnišķīgām, visspēcīgām zālēm, kas it viegli spēj dziedēt šo briesmīgo kaiti &ndash...

  Kāds veiksmīgs uzņēmējs savā jaunajā BMW devās uz kārtējo biznesa tikšanos. Jāsaka, ka viņ&scaron...

Beto, kas dzīvo kādā nabadzīgā Urugvajas ciemā, kur vīru ģimenes pārtiek no kontrabandas, ko viņi transportē uz...

  Ja tu gribi man stāstīt par manu draugu kaut ko, kas nav ne labs, ne patiess un pat ne noderīgs, tad...

Mūsu valsts patriotiskajā nedēļā lai pārdomājam mācītāja Dītriha Bonhēfera teikto par līdzcilvēku brīvību.Vai...

  Ir tik daudz lietu pasaulē, no kurām mēs baidāmies – bailes nebūt pietiekami labam, bailes tikt atmaskotam,...

Upe, kāds cilvēks laivā, meitenes seja starp zāles stiebriem, garām slīdošs krasts, veca sieviete, kas krastā mazgā...

Ir tādi ļaudis, kuri grib norādīt Dievam ceļu un mērķi, noteikt Viņam laiku un robežas, paši izteikt...

Es negribu ne redzēt, ne zināt ko citu – kā vien Kristu; Viņš ir mans dārgums, Viņa dēl negribu pieķerties...

Tas ir Dieva dabā, ka Viņš visu rada no nekā. Tādēļ no tāda, kas vēl nav pārtapis par pilnīgi neko, Dievs arī...

Jūs gan meklējiet un ilgojaties miera, taču darāt aplami. Jo jūs meklējat tā, kā to dod pasaule, nevis Kristus. Vai jūs...

Sadarbībā ar grupu "Trīsas" caur dziesmām un sarunām “SAJŪTU RŪPNĪCĀ” vēlamies aktualizēt kopā...

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!