X
Īsta māksla

Īsta māksla

Nav nekāda lielā māka iesākt dzīvot kristīgu dzīvi un parādīt mīlestību. Īsta māksla, kas prasa lielas pūles, ir pastāvīgi palikt tajā, arī tādos brīžos, kad nākas sastapties ar kārdinājumiem un pretestību.(Mārtiņš Luters)
Lasīt tālāk
Mīlestība bez nosacījumiem

Mīlestība bez nosacījumiem

Cilvēks tiek taisnots tikai un vienīgi ticībā no brīvas Dieva žēlastības.  Šī vēsts ir tik liela, ka cilvēka prātam, dažreiz, šķiet grūti pieņemama.    Cilvēkā mīt spēcīga vēlēšanās kļūt pareizam, un, lai sasniegtu šo...
Lasīt tālāk
Ļaunas valodas

Ļaunas valodas

Vai tiešām cilvēks nekam tik labprāt nenotic kā ļaunām valodām par savu tuvāko? Tās nejauši kaut kur dzirdējis, viņš labprāt atkārto saprasto un pārprasto, pievienodams vēl savu porciju rauga. Pietiek laikrakstā vai kaut kur citur publiskā vietā...
Lasīt tālāk
Piedošana

Piedošana

Lūgšanā, ko Jēzus mācīja saviem mācekļiem, ir rindiņa: piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Viņš sasaista kopā piedošanu, ko mēs saņemam, ar piedošanu, ko dāvājam citiem, skaidri norādot, ka dāvana, ko mēs...
Lasīt tālāk
Mīlēt un pieņemt

Mīlēt un pieņemt

Nav šaubu, ka ir tikai viens veids, kā sasniegt to, kas nevien ir grūts, bet gan pilnīgi pretējs cilvēka dabai: mīlēt tos, kas mūs nīst, atmaksāt viņu ļaunos darbus ar labu un viņu pārmetumus ar svētību. Tas iespējams tikai tad, ja mēs neuzlūkojam cilvēku...
Lasīt tālāk
Domstarpības cilvēku starpā rodas tāpēc, ka neesam vienisprātis, kura joma, kuras intereses, kuras vajadzības jāstāda...

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!