X
Piedošana

Piedošana

Lūgšanā, ko Jēzus mācīja saviem mācekļiem, ir rindiņa: piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Viņš sasaista kopā piedošanu, ko mēs saņemam, ar piedošanu, ko dāvājam citiem, skaidri norādot, ka dāvana, ko mēs...
Lasīt tālāk
Mīlēt un pieņemt

Mīlēt un pieņemt

Nav šaubu, ka ir tikai viens veids, kā sasniegt to, kas nevien ir grūts, bet gan pilnīgi pretējs cilvēka dabai: mīlēt tos, kas mūs nīst, atmaksāt viņu ļaunos darbus ar labu un viņu pārmetumus ar svētību. Tas iespējams tikai tad, ja mēs neuzlūkojam cilvēku...
Lasīt tālāk
Sirdsapziņa

Sirdsapziņa

Gandrīz visus cilvēkus, ar retiem izņēmumiem, stingri ierobežo labā un ļaunā atziņa, ko mēs saucam par sirdsapziņu. Cilvēki mēdz sacīt, ka viņiem ir „tīra sirdsapziņa”, „netīra sirdsapziņa”, vai pat „tam nav sirdsapziņas”, vai...
Lasīt tālāk
Ticība

Ticība

Ticība ir un tai jābūt stipram sirds pamatam, kas nekustas un negrīļojas, nedreb, nemetas un nešaubās, bet droši stāv un ir par savu lietu pārliecināts. (Mārtiņš Luters)...
Lasīt tālāk
Dieva svētība

Dieva svētība

Mārtiņš Luters ir teicis, ka arī cilvēkam kaut kas ir jāstrādā un jādara, tomēr jāzina, ka viņu uztur nevis darbs, bet kas cits, proti, Dieva svētība, lai gan varētu šķist, ka uzturu dod darbs, jo bez darba Dievs cilvēkam neko nedod. Gluži tāpat...
Lasīt tālāk

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!