X
Mīlestība bez nosacījumiem

Mīlestība bez nosacījumiem

Cilvēks tiek taisnots tikai un vienīgi ticībā no brīvas Dieva žēlastības.  Šī vēsts ir tik liela, ka cilvēka prātam, dažreiz, šķiet grūti pieņemama.    Cilvēkā mīt spēcīga vēlēšanās kļūt pareizam, un, lai sasniegtu šo...
Lasīt tālāk
Ļaunas valodas

Ļaunas valodas

Vai tiešām cilvēks nekam tik labprāt nenotic kā ļaunām valodām par savu tuvāko? Tās nejauši kaut kur dzirdējis, viņš labprāt atkārto saprasto un pārprasto, pievienodams vēl savu porciju rauga. Pietiek laikrakstā vai kaut kur citur publiskā vietā...
Lasīt tālāk
Piedošana

Piedošana

Lūgšanā, ko Jēzus mācīja saviem mācekļiem, ir rindiņa: piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Viņš sasaista kopā piedošanu, ko mēs saņemam, ar piedošanu, ko dāvājam citiem, skaidri norādot, ka dāvana, ko mēs...
Lasīt tālāk
Mīlēt un pieņemt

Mīlēt un pieņemt

Nav šaubu, ka ir tikai viens veids, kā sasniegt to, kas nevien ir grūts, bet gan pilnīgi pretējs cilvēka dabai: mīlēt tos, kas mūs nīst, atmaksāt viņu ļaunos darbus ar labu un viņu pārmetumus ar svētību. Tas iespējams tikai tad, ja mēs neuzlūkojam cilvēku...
Lasīt tālāk
Sirdsapziņa

Sirdsapziņa

Gandrīz visus cilvēkus, ar retiem izņēmumiem, stingri ierobežo labā un ļaunā atziņa, ko mēs saucam par sirdsapziņu. Cilvēki mēdz sacīt, ka viņiem ir „tīra sirdsapziņa”, „netīra sirdsapziņa”, vai pat „tam nav sirdsapziņas”, vai...
Lasīt tālāk
Par meliem saka, ka tie ir domu un vārdu savstarpēja neatbilstība. Bet varbūt, tie ir arī pašu domu savstarpēja...

Vairāk tēmas

Visa mājaslapā atrodamā informācija ir rupīgi sadalīta pa tēmām, lai Tev būtu vieglāk atrast tieši to, par ko visvairāk interesējies!